Lasse, Sidsel og Kjell fikk høyst fortjente blomster ved åpningen. Det ligger svært mange timer bak sortering og katalogisering av materialet.

Bymiljøarkivet er opprettet etter initiativ fra Bullbys Kjell Spigseth, støttet av planavdelingen i KDD og utviklet i samarbeid med Arkitekt- og designhøgskolen (AHO) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).  som har en felles avtale om  bruk av arkivet.

Arkivet er blitt til gjennom over et års arbeide av Kjell i samarbeid med Sidsel Andersen og Lasse Bjerved, godt fulgt opp av Karl Otto Ellefsen ved AHO.

Åpningsdagen for arkivet var 24. mars 2023 i form av et åpningsseminar ved AHO.arkivets nettsider ved AHO vil materialet i arkivet etter hvert gjøres tilgjengelig, men du kan også besøke arkivet gjennom å kontakte Lisbeth Harboe ved AHO

Her på siden vil vi etter hvert publisere materiale som kan knyttes til Bymiljøarkivet.