Osloregionens-NTP-brief-februar-2024_V2 (1)BULLBY har en egen faggruppe for samordnet areal og transportpolitikk (ATP-gruppa). Følgende medlemmer er tilknyttet gruppa: Njål Arge, Trond Bjørgan, Trygve Roll Hansen, Jan Usterud Hansen, Randi Hjorthol, Thor K. Haatveit, Lars Krogh, Richard Muskaug, Gustav Nielsen, Petter Næss, Jan Tore Pedersen, Hans Silborn, Einar Spurkeland, Arvid Strand og Marco Zanussi.

Fra høsten 2022 og videre: Søkelys på Groruddalen

Fra høsten 2022  og videre gjennomfører gruppa et samarbeid med Groruddalen Miljøforum for å få fram forslag overfor politikere om tiltak som kan bedre trafikk, miljø og boforhold i Groruddalen. Samarbeidet dokumenteres løpende på en egen nettside. Følgende arrangementer har blant annet vært gjennomført:

2020-22: Fotgjengerne er byens viktigste trafikanter

Gruppa har de siste årene engasjert seg i fotgjengernes kår på de stadig mer trafikkerte fortau, blant annet gjennom å levere et faglig grunnlag til Statens Vegvesen om arbeidet med reglement for el.sparkesykler og  en uttalelse til samme institusjon om regelverket som ble et resultat av arbeidet. Det er også  gitt innspill til aksjonen «La oss ta fortauene tilbake».

2019 – 22: Staten bryter egne planleggingsråd

Storting og regjering har siden 1994 hatt nasjonale planretningslinjer for lokalisering av boliger og virksomheter. Disse føringene har som mål å redusere transportbehov og bilbruk samt bidra til å styrke sentrum i byene. Men Staten følger ikke sine egne
retningslinjer. Som eksempler kan nevnes sykehuset i Østfold og Vinmonopol ved motorvegen utenfor Moss. Dette temaet har vært berørt i flere innlegg på våre sider og resulterte i et innspill til Riksrevisjonen i november 2020.

Mer generell oversikt over ATP-gruppas tema

Foreløpig får du en oversikt over stoff om temaet Samordnet areal og transportpolitikk ved å klikke på lenkene nedenfor. Du kan også bruke søkefeltet i menyen til høyre for mer spesifikke søk.

Vi har dessuten samlet noen lenker innen temaet: