BULLBY har en egen faggruppe for samordnet areal og transportpolitikk (ATP-gruppa). Den består av Terje Kleven (leder),  Gustav Nielsen, Arvid Strand, Hans Kristian Lingsom, Richard Muskaug, Marco Zanussi, Njål Arge, Lars Krogh og Einar Spurkeland.

Foreløpig får du en oversikt over stoff om temaet Samordnet areal og transportpolitikk ved å klikke på lenkene nedenfor. Du kan også bruke søkefeltet i menyen til høyre for mer spesifikke søk.

Vi har dessuten samlet noen lenker innen temaet: