Bullby arbeider både gjennom plenumsmøter for medlemmene og inviterte gjester, og i mindre arbeidsgrupper med ulike prosjektoppgaver. Plenumsmøtene holdes som regel i Asplan-Viaks “Garasjen” i Kongens gate 1 – en god støtte til Bullbys frivillige arbeid.

Våren 2020 er følgende aktiviteter igang i ulike arbeidsgrupper:

  • Nettsiden er under oppgradering med en styrket redaksjon
  • Det arbeides med å påvirke regelverk og planer for Bokvalitet og utemiljø, særlig i Oslos nye boligområder
  • En gruppe arbeider med å summere opp erfaringer og råd til politikere og planleggere om Områdeutvikling og transformasjon med vekt på organisering og prosesser
  • En annen gruppe arbeider med å lage innlegg om Samordnet areal- og transportpolitikk 
  • En gruppe arbeider med å skrive på en bok om Oslos byutviklingshistorie
  • Det arbeides også med en artikkelsamling om tema knyttet til  aktuelle tema i byutviklingen, med Oslo som eksempel
  • Det pågår diskusjoner og innlegg om Boligpriser og boligpolitikk og om Klima og miljø i Osloregionen
  • Gruppen i Stavanger deltar aktivt i by- og samferdsels-debattene i Stavanger/Sandnes-regionen
  • Det er planer om byplanfaglige ekskursjoner i Oslo og nabokommuner

Både egne møter og noen andre aktuelle møter vil bli publisert her.

Bullbys årsmøte skulle vært holdt 26. mars 2020, men er foreløpig utsatt på grunn av restriksjonene i samband med Koronaviruset. Det samme kan også skje med øvrige møteplaner frem mot sommeren.