Bullby arbeider både gjennom plenumsmøter for medlemmene og inviterte gjester, og i mindre arbeidsgrupper med ulike prosjektoppgaver. Plenumsmøtene holdes som regel i Asplan-Viaks «Garasjen» i Kongens gate 1 – en god støtte til Bullbys frivillige arbeid.

Våren 2022 har Bullby flere  arbeidsgrupper:

Etter årsmøtet 7. april 2022 arbeides det med å revitalisere arbeidet i gruppene etter at flere av dem har vært mindre aktive gjennom pandemien. Det skal også vurderes å styrke arbeidet med «blå/grønn byutvikling», klima og miljø. Av konkrete aktiviteter kan også nevnes: