Bullby arbeider både gjennom plenumsmøter for medlemmene og inviterte gjester, og i mindre arbeidsgrupper med ulike prosjektoppgaver. Plenumsmøtene holdes som regel i Asplan-Viaks «Garasjen» i Kongens gate 1 – en god støtte til Bullbys frivillige arbeid.

Bullby  har flere  arbeidsgrupper:

Av konkrete aktiviteter kan også nevnes:

I 2024 har vi foreløpig gjennomført følgende møter: