Bullby arbeider både gjennom plenumsmøter for medlemmene og inviterte gjester, og i mindre arbeidsgrupper med ulike prosjektoppgaver. Plenumsmøtene holdes som regel i Asplan-Viaks «Garasjen» i Kongens gate 1 – en god støtte til Bullbys frivillige arbeid.

Høsten 2021 er følgende aktiviteter i gang i ulike arbeidsgrupper:

  • Nettsiden er under oppgradering med en styrket redaksjon
  • Det arbeides med å påvirke regelverk og planer for Bokvalitet og utemiljø, særlig i Oslos nye boligområder
  • En gruppe arbeider med å summere opp erfaringer og råd til politikere og planleggere om Områdeutvikling og transformasjon med vekt på organisering og prosesser
  • En annen gruppe arbeider med å lage innlegg om Samordnet areal- og transportpolitikk 
  • En gruppe arbeider med å skrive  en bok om Oslos byutviklingshistorie
  • Det arbeides også med en artikkelsamling om tema knyttet til  aktuelle tema i byutviklingen, med Oslo som eksempel
  • Det pågår diskusjoner og innlegg om Boligpriser og boligpolitikk og om Klima og miljø i Osloregionen
  • Gruppen i Stavanger deltar aktivt i by- og samferdsels-debattene i Stavanger/Sandnes-regionen
  • Det arbeides med innspill til Oslo kommune og Klima- og miljødepartementet om aktuelle klimatiltak innen Bullbys fagområder.