Bullby arbeider både gjennom plenumsmøter for medlemmene og inviterte gjester, og i mindre arbeidsgrupper med ulike prosjektoppgaver. Plenumsmøtene holdes som regel i Asplan-Viaks «Garasjen» i Kongens gate 1 – en god støtte til Bullbys frivillige arbeid.

Bullby  har flere  arbeidsgrupper:

Av konkrete aktiviteter kan også nevnes:

Høsten 2023 planlegger vi følgende møter:

  • 14. september: Peter Butenschøn innleder om
      • HABITAT – Norge.  Hva er HABITAT internasjonalt og hvor står HABITAT-Norge i dette bildet?
      • Byer og urbanisering i nord og sør
  • Medio oktober: Medlemsmøte om Småhusplanen
  • Medio november:  Møte om kommuneplanen I Oslos arealdel og St. Meld. 28 (2022–2023) Gode bysamfunn med små skilnader.
  • Desember eller tidlig i 2023: Fagmøte om lange linjer i Oslos byplanutvikling.