På disse sidene formidler vi kunnskaper som personer  i nettverket har i form av artikler og rapporter de har skrevet eller presentasjoner de har holdt. Vi vil også legge ut forslag til ekskursjoner lesere av nettsidene vil kunne foreta på egenhånd eller  i grupper og legge ut bakgrunnsstoff for disse. I tillegg har vi en del lenker  til andre aktuelle sider. Vi arbeider med  å fylle disse sidene med mer stoff.