Dette er en åpen tilgang for andre enn medlemmer av Bullby til å sende inn innlegg. Medlemmer kan også bruke «Skriv innlegg»-siden under Bullby internt.

Les dette først

Navn og epostadresse må oppgis av alle bidragsytere, da alle kommentarer og innlegg blir moderert av redaksjonen, slik at vi unngår useriøse bidrag. Alle personopplysninger vi mottar vil bli behandlet i henhold til vår personvernerklæring.

Vennligst bidra til å følge god presseskikk og respekter opphavsretten. Hjelp oss med å følge god og lovfestet praksis ved offentlig publisering. Det gjør du ved å ta hensyn til Redaktørplakaten og reglene for gjenbruk og sitatrett. Du kan gi oss lenker til andre offentliggjorte artikler på nettet uten å komme i konflikt med opphavsretten. Skriv da en kort overskrift og tekst som forteller hovedpoenget og gir leselyst, som vi kan bruke som en innledning/ingress.

Innlegg kan inneholde lenker til sider og dokumenter  som finnes på nettet. Nye dokumenter og eventuelle illustrasjoner du ønsker å ha med  i innlegget kan mottas som vedlegg i epost til redaktøren. De må ikke være større enn 32 Mb.

Ta hensyn til vår veiledning for innlegg og artikkelmanus , som du også finner under menypunktet «Om nettsiden»

Please complete the required fields.