For å forberede framtiden må vi forstå fortiden

Oslo øst/Groruddalen mangler venner i politikken

I debatten om NTP og Oslopakke 3 klages det på at Oslo mangler venner som kjemper for bedre transportinfrastruktur i hovedstaden.

Oslo trenger politikere som prioriterer Groruddalen etter mange år med prioritering av sentrum/vest.

Oslo øst og Groruddalen nedprioriteres på bekostning av Oslo vest/sentrum. Det er nok å nevne ny E18 vestkorridoren, Fornebubanen, Majorstua stasjon og nedsenket Ring 1, Det er langt mellom prosjekter som gjennomføres i Groruddalen/Oslo øst. Samtidig er det godt dokumentert at Oslo øst/Groruddalen bidrar med mest bompenger som følge av at 56 av 83 bomstasjoner er plassert i Oslo øst/Groruddalen.

Da Rikshospitalet på Gaustad ble åpnet var det selvfølgelig ny trikkelinje og kort gangvei til Holmenkollbanen. Da legevakten flyttet til Aker sykehus ble det ikke lagt inn ny trikkelinje eller andre forbedringer av kollektivtilbudet.

Oslopakke 3 og NTP favoriserer sentrum/Oslo vest. De overdimensjonerte investeringene i sentrum/Oslo vest fortsetter i høyt tempo på nær sagt alle områder. Nytt regjeringskvartal, sykehusutbygging, baneløsninger og lokk over veier med stor trafikk viser dette. Røatunnelen kommer selvfølgelig før ventelister med lokk over trafikken i Groruddalen, som er delt mellom tre motorveier og baneløsninger på langs. Ruter har det siste året også foretatt betydelige rutekutt i busstilbudet på tvers av dalen. 

Groruddalen krever nye grep. Det har vært snakket om mange tiltak for opprusting av Groruddalen, men foreløpig er lite gjort.

-Byutvikling:

 • Nedgradering av Trondheimsveien som bygate fra Gjelleråsen til Sinsen, trikk Sinsen-Aker sykehus-Tonsenhagen/Alna senter. Trikk på tvers og t-bane på langs
 • Variert boligutbygging med småhus, rekkehus, lavblokker – og nei til høyhus (det er nok høye bygg i Groruddalen)

-Utvikling av arbeidsplasser og serviceinstitusjoner der folk bor

-Senterutvikling 

 • Grorud: Miljølokk, bolig, idrettspark, idrett og kultur
 • Furuset: Miljølokk, bolig, service
 • Manglerud: Miljølokk, bolig, park
 • Alnabru: Kraftkablene gjennom terminalområdet må legges  i bakken, sikring av kvikkleiren i terminalområdet, arealeffektivisering av terminalområdene

-Alnaelven:

 • Nasjonal park/elv fra Grorud til Bjørvika kombinerte med bilfri gang-/sykkelvei på hele strekningen

-Nye baneløsninger til nabokommuner:

 • Gjøvikbanen: Innkorting Nittedal-Grorud, fornyelse av stasjonsområder, ny stasjon Ensjø
 • Ahusbanen: Igangsette videreføring til Visperud nå, planprosess videre trase
 • Utbyggingsavtaler med private eiendomsutviklere: T-bane og trikk til handels- og boligsentre
 • IKEA, Alna senter osv. må knyttes til banenettet

-Veiløsninger:

 • Rv 22 eget tungtrafikkfelt mellom Gjelleråsen og E6
 • Innkjøring til Alnabruterminalen fra syd via E6 og Ring 3

Tiltakene her er et lite utvalg av alle de forslag til forbedringer som har vært drøftet i forbindelse med Groruddalen de siste 30-40 årene. En gjenganger har vært at Groruddalen skulle bli vakrere og i 2011 utga Miljøverndepartementet rapporten «Aksjon vakrere Groruddalen».  Daværende miljøvernminister Erik Solheim og byrådsleder Erling Lae hadde et par år tidligere tatt et felles initiativ for å få bedre orden på utemiljøet i dalbunnen, bedre atkomst til bedrifter og holdeplasser til kollektivtrafikken. Verken forbedringer eller investeringer i infrastrukturen har kommet på plass. Utålmodigheten i dalen vokste til et kollektivopprør på Facebook der tusenvis av innbyggere i landets 4. største byområde protesterte mot nedprioriteringer i både Oslopakke 3 og Nasjonal Transportplan samtidig som Oslo øst har 53 av de 83 bomstasjonene i Oslo.

Artikkelen ble også publisert i Avisa Oslo 9. juli 2024.

 

1 kommentar

 1. May Sommerfelt

  Veldig enig i det som kommer fram her- og vil særlig framheve :
  «Variert boligutbygging med småhus, rekkehus, lavblokker – og nei til høyhus (det er nok høye bygg i Groruddalen)» – som trumfer all krampaktig knutepunktfortetting som bare tjener utbyggere.
  I tillegg vil jeg trekke fram Oslo Øst indre by- og særlig bydel Gamle Oslo- hvor en tilsvarende samlet aksjon av beboerforeninger, velforeninger og fagfolk kunne hatt en viktig funksjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *