Selv om vi for tiden ikke har en aktiv gruppe innen dette området så er det et tema som de fleste av Bullbys medlemmer er opptatt av.

Bullby har fått i oppdrag å systematisere og ta vare på Miljøverndepartementets arkiv over bymiljøforsøk og legge til rette for bruk av dette på arkitekthøgskolen. Kjell Spigseth har ansvaret for dette arbeidet.

Aktuelt stoff på sidene våre om temaet finner du ved å bruke søkeordet bymiljø i feltet øverst i høyre spalte, men vi trekker også fram følgende aktuelle innlegg og lenker: