BULLBY har en egen gruppe for Bymiljø som består av Susan Brockett (leder), Peter Butenschøn, Bente Florelius, Brede Norderud og Haakon Thaulow.

Aktuelt stoff på sidene våre om temaet finner du ved å bruke søkeordet bymiljø i feltet øverst i høyre spalte, men vi trekker også fram følgende aktuelle innlegg: