BULLBY har en egen gruppe for Bymiljø som består av Peter Butenschøn (leder), Susan Brockett og Solveig Aaen. Flere av Bullbys medlemmer i de andre gruppene er også interesserte i dette temaet.

Bullby har fått i oppdrag å systematisere og ta vare på Miljøverndepartementets arkiv over bymiljøforsøk og legge til rette for bruk av dette på arkitekthøgskolen. Kjell Spigseth har ansvaret for dette arbeidet.

Aktuelt stoff på sidene våre om temaet finner du ved å bruke søkeordet bymiljø i feltet øverst i høyre spalte, men vi trekker også fram følgende aktuelle innlegg: