Bullbys styre   (Org.nr.: 914 425 301)

Styret ble valgt på årsmøtet 8. mai 2024 og vil konstituerte seg på sitt første styremøte i juni.

Bullby.net redigeres av Lars Krogh,  Gustav Nielsen , og Einar Spurkeland

Valgkomité: Jon Guttu og Terje Kleven            Revisor: Jan Usterud Hansen

Send post til redaksjonen og/eller Bullby
(Nevn hvem du vil kontakte. Nettredaktør sørger for å sende til rette vedkommende)

Bullbys medlemmer per mai 2024 er:

  • Jens Fredrik Nystad
  • Trond Bjørgan
  • Sigmund Omang
  • Eivind Hartmann