Bullbys styre

Jon Guttu , leder

Lasse Bjerved, kasserer

Kjell Spigseth og Arvid Strand, styremedlemmer

Brede Norderud og Magnus Boysen, varamedlemmer

Bullby.net redigeres av Gustav NielsenLars Krogh og Einar Spurkeland

Bullbys medlemmer per 08. 3. 2021
  • Bull, Bernt
  • Nystad, Jens Fredrik