Bullbys styre

Jon Guttu , leder

Lasse Bjerved, kasserer

Kjell Spigseth og Arvid Strand, styremedlemmer

Brede Norderud og Magnus Boysen, varamedlemmer

Bullby.net redigeres av Gustav Nielsen og Lars Krogh.

Bullbys medlemmer per 14. 3. 2020
  • Bull, Bernt
  • Nystad, Jens Fredrik