Kontaktperson: Gustav Nielsen  (Tlf.: +47 906 31 459, epost )

BULLBY har en egen gruppe for byhistorie. Dette er godt i tråd med hovedidéen bak BULLBY: At for å forberede framtiden må du forstå fortiden. I tillegg til å jobbe med enkeltspørsmål tilknyttet særlig Oslos historiske utvikling, arbeider gruppa med å få fram et bokverk om Oslos planhistorie til byjubiléet i 2024.  Det vil bestå av to bind. Det første om Byutviklingens lange linjer – en historisk framstilling av hvordan byen er blitt planlagt gjennom tidene. Den andre skal omhandle sporene av planlegging og politikk i dagens bybilde: Hvorfor byen ser ut som den gjør?

Byhistoriegruppa består av Gustav Nielsen (leder), Terje Kleven (hovedforfatter av bind 1),  Arvid Strand, Sven Erik Svendsen og Brede Norderud. Flere av BULLBYs medlemmer vil lage bidrag til bind 2.

Foreløpig får du en oversikt over mye av stoffet om temaet byhistorie ved å klikke på lenkene nedenfor.

For dem som er interessert i byhistorie har vi laget en egen side med lenker til aktuelle kilder for dem som vil finne stoff om Oslo, bydeler  eller andre byer.