BULLBY har en egen gruppe for byhistorie. Dette er i tråd med hovedidéen bak Bullby:  For å forberede framtiden må vi forstå fortiden.

Kontaktperson: Terje Kleven, (tlf.: 913 99 154)

Gruppens hovedoppgave er nå å få frem bøker/artikler om Oslos byplanhistorie og byutvikling.

Bøkene vil fortelle hvorfor byen er blitt slik den er idag som et resultat av politikk, planer, mangel på planer, bybranner og historiske tilfeldigheter. Det skiller seg fra annen byhistorie ved å sette søkelys på bolig-, areal- og transportplanleggingens rolle i byutviklingen. Det skrives av planleggere med lang og variert erfaring innenfor disse feltene i privat og offentlig virksomhet. Bøkene blir illustrert, bygger på foreliggende litteratur og tilgjengelige kilder, og de har eget noteapparat.

Bøkene retter seg mot politikere, planleggere, studenter og andre med interesse eller behov for kunnskap om byens historie og planlegging, og hva historien kan lære oss om hvordan fremtidig byplanlegging og byutvikling i Oslo bør skje.

Foreløpig navn på bøkene det arbeides med er:

 1. De lange linjene. Hovedtrekkene i byens utvikling fra 1624 til våre dager.
  Forfatter: Terje Kleven
 2. Boligplanlegging og boligpolitikk siden 1850.
  Redaktører: Jon Guttu og Johan-Ditlef Martens.
 3. Samferdsel former byen.
  Forfatter: Gustav Nielsen.
 4. Store transformasjoner som har fornyet byen.
  Redaktører: Njål Arge og Tallak Moland.
  Forfattere av de ulike artiklene i denne delen er: Tallak Moland, Brede Norderud, Njål Arge, Lars Krogh, Magnus Boysen, Ulf Tellefsen, Eivind Hartman,  Kjell Spigseth. Anne-Kristine Kronborg bidrar i tillegg til Bullby-medlemmene.

Det arbeides med finansiering og utgivelsesform, slik at den store jobben med alle fire manus kan formidles til et større publikum. I tillegg til de ansvarlige for de fire bøkene, deltar Ketil Moe i redaksjonsgruppen og prosjektutviklingen. Ellen Rongstad er engasjert som formgiver.

Arbeidet med byhistorien startet etter et møte i 2016 om Oslos byutvikling.  Her finner du også lenker til innleggene som ble holdt på dette møtet.

Bullby har tidligere utgitt et hefte om Drammens byutvikling. Det er en redigert sammenstilling av hva seks tidligere byplansjefer i Drammen forteller om en byutvikling og byplanlegging som i løpet av tretti år førte til en prisvinnende fornyelse av byen og byens omdømme i Norge og internasjonalt.  Heftet er tilgjengelig i elektronisk versjon her: Seks byplansjefers fortellinger om byutviklingen 1980-2011

Foreløpig får du en oversikt over mye av Bullbys stoff om temaet byhistorie ved å klikke på lenkene nedenfor:

For den som er interessert i byhistorie og vil finne stoff om Oslo, bydeler  eller andre byer, har vi laget en egen side med lenker til aktuelle kilder.