Medlem av Bullby. Sivilingeniør fra NTH, Trondheim 1967, MSc i Computer Science fra University of California, Santa Barbara 1973, Dr.ing i Verkstedteknikk fra NTH 1774. Han har vært forsker ved SINTEF avdeling for verkstedteknikk, hatt flere roller i Kongsberg Våpenfabrikk knyttet til utvikling av datasystemer. Bygget opp en databedrift, KVATRO, i Trondheim som senere ble kjøpt opp av Evry. I Kværner var han ansvarlig for utvikling av integrerte fartøykontrollsystemer og startet innen transport og logistikk ved å lede EU-finansierte prosjekter innen området. Siden 1997 har han vært selvstendig næringsdrivende og engasjert i prosjekter innen transport og logistikk. Er en av grunnleggerne av selskapet MIXMOVE, som leverer løsninger for å velge riktig kjøretøy for riktig oppgave og å bruke transportressursene riktig. Er aktiv innen utslippsfri varetransport.  Født i 1944, bor i Drøbak.