Medlem av Bullby. Sivilingeniør/planlegger utdannet ved universitetene Stanford og Northwestern (M.Sc. 1970) med vekt på samspillet mellom arealbruk og transport. Han har arbeidet en kort periode med planlegging i Salt Lake City. Arbeidet i 17 år med oversiktlig planlegging ved generalplanavdelingen ved Oslo byplankontor. Senere, fram til 2017, har han vært forsker ved Transportøkonomisk institutt og arbeidet med temaer som kollektivtransport, detaljhandel, mobility management og parkeringsstrategier satt inn i samspillet mellom arealbruk, tilgjengelighet og transportbehov. Han er født i 1943 og bor i Oslo.

Søk på Bullby.net