Medlem Lars Kroghav Bullby. Sivilingeniør NTH, Trondheim 1969, med By- og region-planlegging som hovedfag. Diplomarbeid om bussbetjening av boligområder. Har vært leder for Norsk institutt for by- og region-forsknings avdeling i Alta og for den regionale forskningsstiftelsen Finnmarksforskning. Undervist i samfunnsplanlegging og regional informasjonsforvaltning ved Høgskolen i Finnmark. Prosjektleder for programmet «Virkemidler for regional innovasjon» (VRI) i Finnmark. Koordinator for Forskningsrådets arbeid med regionale forskningsfond. Ved siden av regionale utviklingsspørsmål er interessefeltet samspill mellom byer og regioner og samspillet mellom arealplanlegging, transport og miljø. Født i 1946 og bor på Sandaker i Oslo.