Medlem av Bullby. Sivilingeniør fra NTH, Trondheim 1967, MSc i Transportation Engineering fra University of California, Berkeley 1971. Han har vært forsker og assisterende instituttsjef ved Norsk institutt for by- og regionforskning, leder av sekretariatet i Rådet for forskning for samfunnsplanlegging og seniorkonsulent i konsulentfellesskapet Civitas. Hans interessefelt er transport og regional planlegging med vekt på kopling mellom samfunnsforskning og rådgiving til offentlige myndigheter. Sentrale arbeidsoppgaver har vært knyttet til kollektivtrafikk og klimautfordringer. Født i 1941, bor i Oslo.

Søk i Bullby.net