Medlem av Bullby. Sivilarkitekt NTH 1970. Diplomarbeid på generalplanlegging i Norge. Ansatt på byplankontoret i Stavanger kommune, arbeidet med reguleringsplanlegging og kommuneplan (generalplan). Leder for arkitektkontoret ARK 117 som jobbet både med planlegging og byggprosjektering. Ansatt i Asplan Viak as som planlegger og i en periode leder av arkitektavdelingen.

Har jobbet med prosjektering og planlegging, fra fylkesdelplaner til hytteprosjektering. Utarbeidet mange  stedsanalyser og pedagogisk arbeid knyttet til dette, sittet i styret for AsplanViak as, Arkitekturforlaget i Nal og SAF. Har hatt engasjement som amanuensis på UIS i planlegging og faget sosiologi i planlegging, og vært sensor i flere år. Født i 1946. Bor i Stavanger