Muskaug-fotoMedlem av Bullby. Sivilingeniør i kommunalteknikk fra Institut National des Sciences Appliquees, Lyon, Frankrike 1970 og M.Sc. i veg og trafikk fra Salford university, England 1971. Han har arbeidet med trafikksanering ved Byplankontoret i Oslo, som trafikksikkerhetsforsker ved Transportøkonomisk institutt og som sjefingeniør med trafikksikkerhet i Vegdirektoratet. Født i 1946, bor i Oslo.

Søk på bullby.net.