Jensen-fotoMedlem av Bullby. Sivilingeniør (BS) fra University of Wyo 1964, MS fra University of California, Berkeley 1966 og teknisk doktor i samfunnsplanlegging fra Nordplan 1981. Han har vært forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning og professor ved NTNU i 15 år. I Oslo kommune var han avdelingssjef for byutvikling ved Oslo byplankontor og kommunaldirektør for byutvikling. I 1995 ledet han et team av norske planleggere i Palestina. Han har vært ansatt i Asplan-Viak og drevet egen konsulentvirksomhet, bl.a. som rådgiver for Statsbygg i etterbruken av Fornebu. Han er mye benyttet som foredragsholder og sensor. Jensen er særlig opptatt av forhandlingsplanlegging og offentlig og privat samhandling. Født i 1939, bor i Oslo.

Søk på bullby.net.