Kleven-fotoMedlem av Bullby. Sivilingeniør fra NTH, Trondheim 1964, dr.ing. 1990. Han har erfaring fra praktisk planlegging, utredning og forskning om planlegging, kommunal forvaltning, miljø- og klimaproblemer. Han har vært forsker, forskningsleder og forskningssjef ved Norsk institutt for by- og regionforskning og har også ledet prosjekter om forvaltnings-, miljø- og utviklingsspørsmål i Afrika, Vietnam og Palestina. Han har en omfattende forskningsproduksjon og har også skrevet historien om utviklingen av norsk kommuneplanlegging fra etterkrigstiden fram til dagens lov. Født i 1939, bor i Oslo.

Søk på bullby.net.