Medlem av Bullby. Maskiningeniør fra Oslo Tekniske Skole, MSE med premiering fra University of Pennsylvania 1981, fordypning i kollektivtransport. Han har vært ansatt som vognfører, konstruktør og planleggingsleder i AS Oslo Sporveier, samferdselssjef og spesialrådgiver i Oslo kommune og avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet. Oppgaver har vært knyttet til lokal og statlig transportpolitikk og EU. Han har initiert, koordinert og deltatt i en rekke prosjekter og programmer, bl.a. som del av Nasjonal Transportplan. Foredragsholder nasjonalt og internasjonalt. Han er opptatt av å gi innhold til målet om bedre og billigere kollektivtransport og hevder optimalisering av kollektivknutepunkt, nettstruktur og fremkommelighet er de tre kanskje mest undervurderte virkemidler med størst potensial for de reisende like mye som for byutvikling og samfunn. Født i 1952 og bor i Oslo.

.