Planprogrammet for revisjonen av kommuneplanens arealdel ble publisert 9. november og presentert på et strømmet informasjonsmøte den 25. november. Høringsfristen er 9.2.2021.