Kvartal i 2019 Trafikktall Passasjertall Investeringer

(mill. kr)

Driftskostnader

(mill.kr)

1. kvartal 10200

30000

 

2. kvartal 9600
3. kvartal 8000
4. kvartal 12000

Tabell 1: Trafikk og passasjertall samt investeringer og driftskostnader per kvartal i 2019

 

Dette er en test av et diagram laget i Word, deretter kopiert over i PowerPoint og tilpasset mht til skriftstørrelser og linjetykkelser der. Så er det lagret som .jpg-fil og importert som bilde i teksten via «Legg til media»-funksjonen i redigeringsverktøyet i WordPress. Diagrammet er dårlig lesbart i redigeringsmodus, men blir helt OK når det forhånsdvises – og da trolig også når det leses i nettsidene.

Dette er en test av en tabell laget i Word, deretter kopiert over i PowerPoint og tilpasset mht til skriftstørrelser og linjetykkelser der. Så er det lagret som .jpg-fil og importert som bilde i teksten via «Legg til media»-funksjonen i redigeringsverktøyet i WordPress. Med såpass stor skrift er det lesbart også i redigeringsmodus, men blir fint lesbart i visningsmodus. Et mysterium jeg ikke har klart å løse er hvorfor det er en tidligere versjon av tabellen som vises nedenfor, en versjon jeg har strøket fra mediebiblioteket, men hvis dere klikker på bildet så kommer den korrekte versjonen opp (!!). I redigeringsmodus vises den riktige versjonen av tabellen.

Figur 1:
Sum prosjektfortjenste + tomtepris + salgskostnader økte fra ca 26 prosent til ca 44 prosent av boligprisene i Oslo da disse steg fra 65 000  kr/m2 i 2015 til ca 100 000  i 2019.

Her er en tabell limt inn med skjermutklippingsfunksjon, der utlippet er lagret som .jpg-fil.: