Søkeresultater for: Inge Willumsen

Inge Willumsen

Medlem av BULL. Sivilarkitekt fra Birmingham School of Architecture 1967. Han har variert praksis i offentlig og privat virksomhet, blant annet Asplan, Foreningen norske boligutstillinger og Husbanken. Det har omfattet utredning og arealplanlegging i byer og tettsteder, planlegging og gjennomføring … Les videre

Kommentarer er skrudd av for Inge Willumsen

Hva sier stortingsmeldingen om Berekraftige byar og sterke distrikt?

Meldingen St. 18 (2016-2017) er tilgjengelig på regjeringens nettsider. Undertegnede har tatt utgangspunkt i én gjennomlesning, meldingens eget sammendrag og en noe mer nærgående gjennomgang av Kapittel 4 Berekraftig arealbruk og transportsystem, Kapittel 5 Byar og tettstader der det er godt … Les videre

Skrevet i Arkitektur, Bokvalitet og nærmiljø, Boligpolitikk, Byomforming-transformasjon, Debatt, Handel, Institusjonelle forhold, Kulturminner og byforming, Lokalsamfunnsutvikling, Nasjonal bypolitikk, Natur, klima og bærekraft, Regional planlegging, Samferdselspolitikk, Samordnet areal- og transportpolitikk, Sentrumsutvikling, Uncategorized, Virkemidler | Legg igjen en kommentar

Om nettsiden

Bullbys nettsted er stadig under utvikling. Siden administreres redaktørene Gustav Nielsen og Jens Fredrik Nystad, med støtte fra en redaksjonsgruppe og Bullbys kasserer Inge Willumsen . Det er opp til Bulls medlemmer og andre interesserte å gi sidene et interessant og meningsfullt innhold. … Les videre

Legg igjen en kommentar

Status i arbeidet

Status pr 11. mai 2018 Bull har skiftet navn til BULLBY. Årsmøte for 2017 ble avholdt 15.3. 2018. Bullby har nå 27 medlemmer med bred fagbakgrunn, tilknyttet Bullby-Oslo. Se oversikten over hvem vi er. I tillegg har vi tre aktive medlemmer … Les videre

Kommentarer er skrudd av for Status i arbeidet

Hvem er vi?

BULLBYs medlemmer pr 26.3. 2019. Klikk på navnet for mer informasjon. Aaen, Solveig Hanssen, Jan U. Muskaug, Richard Arge, Njål Haug, Ragnhild Narvestad, Sverre Bjerved, Lasse Jacobsen, Nils L. S. Nielsen, Gustav Boysen, Magnus Jensen, Rolf H. Norderud, Brede Brockett, … Les videre

Kommentarer er skrudd av for Hvem er vi?