Willumsen-fotoMedlem av Bullby. Sivilarkitekt fra Birmingham School of Architecture 1967. Han har variert praksis i offentlig og privat virksomhet, blant annet Asplan, Foreningen norske boligutstillinger og Husbanken. Det har omfattet utredning og arealplanlegging i byer og tettsteder, planlegging og gjennomføring av boligutstillinger, veiledning og kurs om byggeskikk, planlegging og gjennomføring av arkitekt-konkurranser, tomteanalyser og mulighetsstudier. Var med som ansatt i Husbanken på etablering av FutureBuilt-programmet. Født i 1940, bor i Oslo.

Søk på bullby.net.