Dag Bjørnland,
født i 1935, er cand.
oecon. fra Universitetet i Oslo i 1961.
Karrieren startet i
Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå, men etter
få år gikk han over
til Transportøkonomisk institutt. Han har arbeidet med transportspørsmål i mer enn 50 år og er professor
emeritus fra Handelshøyskolen BI.