Nielsen-fotoMedlem av Bullby. Sivilingeniør fra NTH, Trondheim 1967 og M.Sc. i Town Planning fra Edinburgh 1971. Han har arbeidet som rådgiver og forsker innen miljørettet trafikk- og byplanlegging, sentrumsutvikling og kollektiv transport i mange norske byer og regioner. Har vært ansatt i Asplan, Nordisk Ministerråd og i Transportøkonomisk institutt som forsker, avdelings- og forskningsleder. Var partner/ grunnlegger av Civitas AS. Premiert i flere plan- og utredningskonkurranser. Forfatter av fagbøker og rapporter, samt foredragsholder, i Norge og internasjonalt. Har nå egen konsulentvirksomhet. Født i 1945, bor i Oslo.

Søk på bullby.net.