Bjerved-fotoMedlem av Bullby. Sivilarkitekt NTH 1969/70. Har arbeidet på arkitektkontor i Oslo og Stavanger byplankontor. Nær 20 år som leder i Asplan Bergen og Asplan Stavanger A/S. Har omfattende praksis med planarbeid, spesielt store tverrfaglige planer som Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren, planer og utredninger, transformasjons- og senterområder. Han har deltatt i institusjonsbygging og planlegging i Palestina. Født 1945, bor i Oslo.

Søk på bullby.net.