For å forberede framtiden må vi forstå fortiden

Søk: “Lasse Bjerved”

Vi fant 6 resultater for dit søk.

Tidligere byråsjef sender åpent brev til miljøvernminister Barth Eide om å ivareteta klima- og miljø i statlig planleggingg

…nå også i Stavanger? 14.12.2015 Åpent brev til helse- og omsorgsministeren, Lasse Bjerved, Per Th Grimnes og Nils S Jacobsen: Klimapolitikk og statlig samordning – lokalisering av sykehuset i Stavanger…