Bullbys nettsted er stadig under utvikling.  Det er opp til Bullbys medlemmer og andre interesserte å gi sidene et interessant og meningsfullt innhold.

Hensikten med nettstedet er å stimulere til debatt, kunnskap og interesse for byutvikling, arealplanlegging og trafikkspørsmål – både om konkrete løsninger og om politikk og institusjonelle forhold. Mesteparten av stoffet er derfor åpent tilgjengelig. Personer utenfor nettverket ønskes velkomne til å bidra med innlegg. Se veiledningen om innsending av innlegg.

Les mer om redaksjonen og prinsippene den følger.

Det aller meste av stoffet er offentlig tilgjengelig og lett å sende videre til andre. Bruk det gjerne til egne arbeider, men oppgi kilden, dvs. forfatter, eventuell opprinnelig publisering og Bullby.net. Du kan også abonnere på siden, slik at du får epost-melding når det er nye innlegg på siden. Benytt hovedmenyen eller søkefeltet til høyre for å velge hva du vil se nærmere på.

Interne sider er kun for medlemmene og krever innlogging. De inneholder i hovedsak møtereferater og interne dokumenter.