Det har vært  kontakt mellom Arne Nævra og Bullbys redaksjon om el-sparkesykler i de siste ukene – og Nævra har sparket fra med et grunngitt skriftlig spørsmål til samferdselsministeren den 11. februar. Der uttrykker han blant annet bekymring for at Statens vegvesen i sitt forslag til regler for små elektriske kjøretøyer ser ut til å ha glemt at de gående er byens viktigste trafikanter.  Allerede i  dag (18. 2.21) svarer samferdselsministeren. Svaret er rundt og diplomatisk, men han mener at vegvesenet ikke hadde glemt de gående og forsikrer at han også vil huske på dem, blant annet med utgangspunkt i den nasjonale gå-strategien fra 2012. Så får vi håpe det beste.

Les Nævras spørsmål og samferdselsministernes svar.

Knut Arild Hareide, Kristelig Folkeparti, Hordaland. Foto: Stortinget

Ellers er debatten om el-sparkesyklene levende i mange media.

I NRK-nyhetene i dag ble også problemer med vinterbrøyting av veier og fortauer nevnt. Det blir dyrt når brøytemannskapene må rydde vekk hensatte elsparkesykler.

Etter hvert som ulykkene skjer kommer også spørsmål om det økonomiske ansvaret opp.

Forkjemperne for el-sparkesykler deltar også aktivt  i debatten, og fra informert hold meldes at ansettelsen av lobbyister er  i gang. I Bladet Samferdsel skisserer genraldirektøren for VOI i Norge og Finland, Christina Mo Gjerde,  et meget optimistisk scenariao for 2030. I dette framtidsbildet kan  man kan komme hvor man vil i hovedstaden på under et kvarter – hvis politikerne vil legge til rette for mikromobilitet.

Innlegget fortjener motforestillinger, så her er det bare å kaste seg inn i debatten, noe Einar allerede har gjort.