For å forberede framtiden må vi forstå fortiden

Bullby skal bidra til å systematisere planarkiv

Kommunaldepartementet (KMD) har i høst bevilget kr 80 000 for at BULLBY skal bidra til å systematisere og oppgradere dokumentasjon av utviklingsarbeid innen bymiljøplanlegging. BULLBY vil slik bidra til at  arkivmaterialet kan utnyttes i forskning, undervisning – og i den politiske debatten.

Bilder viser utredningsdokumenter om byutviklingArkitekthøgskolen (AHO) og Norges natur- og biovitenskapelige universitet (NMBU) oppbevarer store deler av dokumentasjonen fra Miljøverndepartementets utviklingsarbeid i byer og tettsteder. Dette er arkivmateriale fra sentrale utviklingsprogram og lokale utviklingsprosjekter i perioden 1980 – 2010. AHO og NMBU har nå opprettet et felles prosjekt for studier av byplanlegging de siste årene der dette arkivmaterialet skal inngå. KMD har støttet AHO og NMBUs prosjekt med 300 000 kr.

Arkivet må gjøres bedre tilgjengelig, slik at det kan bli til nytte for undervisning og forskning. Bullby har fått midler for å bidra i dette arbeidet. En grunn til det er sikkert at BULLBYs medlem Kjell Spigseth i sin tid var sentral i å samle dette materialet da han ledet utviklingsarbeidet i Miljøverndepartementet. Tilsagnet er også en anerkjen­nelse av den samlede kompetanse BULLBY-nettverket representerer.

Nå arbeider AHO med å skaffe varige lokaler for at arkivmaterialet kan samles og brukes så raskt som mulig. Flere medlemmer i BULLBY vil framover bidra både i samlingen og systematiseringen av materialet i midlertidige lokaler på AHO, og til at det blir bredt utnyttet. Derfor vil vi framover publisere nyheter om hva som skjer i dette prosjektet.

2 kommentarer

 1. Trygve Roll-Hansen

  De første årene til MD var også SD(samf.dep.) i Mynggata, hadde da samme hustrykkeri. MD hadde omfangsrike publikasjoner som få maktet å lese. SD som var et gammelt dep. (opprettet i 1947), produserte kortfattede lettleste publikasjoner.

  MD ønsket å bli et overdepartement med vektlegging av ressursregnskap. De andre departementene syntes det var nok med Finansdepartementet som et overdepartement. Erik Børseth jobbet med ressursregnskap i MD. Dessverre ble det trappet ned. I dag er det aktualisert på grunn av økende behov for å bevare, resirkulere, sosial bærekraft og å bygge opp ressurser.

  Jeg fikk på 1970-tallet tilsagn om jobb i MD, de skulle bare høre med SD først. Etterpå ingen jobb. Forståelig at SD motarbeidet at det kom en grønn person med samferdselskunnskap inn i MD.

 2. Njål Arge

  SDs publikasjoner var ikke bare kortfattet, men også tørre. Det sto ingen som kunne forplikte deptet. Derfor ble en brosjyre for populariseringen av RPR for areal og transport stoppet.
  Når det gjelder MDs ambisjoner om å være et overdepartement gjaldt dette først og fremst Ressursavdelingen. Planavdelingen hvor Arkivet stammer fra, var mer beskjeden i så måte. De hadde ikke en gang et sentralt «Planverk», men ga råd og drev utviklingsarbeid i nær kontakt med kommuner og fylkeskommuner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *