Godskorridoren fra Oslo havn via Alnabru og Gardermoen til resten av landet er viktig for å få en bærekraftig varedistribusjonen i Oslo og til og fra resten av landet.

I et debattinnlegg i Aftenposten 8.12.2008 understreket  Kleiv Fiskvik, LO Oslo og Thomas Nygren , Natur og Ungdom, at godskapasiteten på bane må rustes opp og at nasjonale og lokale myndigheter må samarbeide om en bærekraftig samferdselspolitikk i Groruddalen.

Fortsatt er intet gjort med kraftkablene som kveler dalbunnen i 60 meters bredde eller veiløsninger til og fra Alnabruterminalen i syd der 2/3 av lastebiltrafikken kjører eller ryddet opp i bakgårdspreget rundt terminalområdet. Byutviklingen i dalbunnen er fraværende og løftebruddene er mange. I februar 2008 vedtok bystyret at Sydhavna skulle ha permanent containerhavn for å få mer gods på kjøl og skinner. Samtidig skulle godskorridoren moderniseres og fornyes.

Bystyret har også ønsket at næringsområdet på Alnabru skal utvikles og moderniseres med jernbanen som viktig premiss. Området har terminaler for alle de store speditørene og flere store grossister.  Posten Norge har også bygget ut sin terminalvirksomhet i området.

Et effektiviseringsprogram for Alnabru kan utløse store arealer også til byutvikling. Her bør byens planmyndigheter kjenne sin besøkelsestid og bidra til at godt planlagte prosjekter får drahjelp.

På medlemsmøtet 6. desember vil  Arne Bergsgard,
enhetsleder Groruddalsenheten PBE, orientere om kommunens arbeid med plansaker i Groruddalen.