For å forberede framtiden må vi forstå fortiden

Bærekraftig byutvikling?

På Skøyen mellom Hovfaret og Skøyen terrasse er en eiendom på 22,6 mål nå under omforming. Flere tusen kvadratmeter tilsynelatende solid bygningsmasse i opptil 6 etasjer er nå i ferd med å rives. Er tomtepriser verdsatt så høyt og potensialet for nybygg så stort at det skal sette miljøhensyn til side? Dette virker lite bærekraftig og en undres over om gjenbruk har vært vurdert og hvordan miljøregnskapet for denne eiendommen ser ut.

Tilsynelatende solide og velholdte bygninger……

Solide ov velholdte bygninger som er revet og lagt i grus

……..rives og blir i beste fall til fyllmasse

4 kommentarer

 1. Lars Krogh

  Dagsnytt 18, torsdag 16.9 hadde et godt innslag om dette temaet. Kan gjenfinnes på NRK TV og NRKP2. Det er innslag nummer 4 og kommer etter nøyaktig 25 min av sendingen.

 2. Nettredaksjonen

  Etter oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) forslag om endring av forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK) på høring. Endringen gjelder ombruk av byggevarer. Høringsfristen er 9. november.

  https://dibk.no/regelverk/horinger/hoyringar/ombruk-av-byggevarer/

 3. Nettredaksjonen

  I en kronikk i Dagbladet tidligere i høst slår Harald Nikolaisen, direktør i Statsbygg og Bjørn Haugland, administrerende direktør i SKIFT fast at: «Det aller viktigste klimatiltaket er å la være å bygge. Vi må heller utnytte de eksisterende bygningene våre bedre. Dette er i tillegg også godt for bunnlinjen. «. Under fanen «Aktuelle saker» står det mer om SKIFT og der er også lenke til en rapport om hvordan bygge- og anleggsnæringen kan bidra til CO2 reduksjon på på en mye mer offensiv måte enn de gjør i dag. Kunnskapen finnes.

 4. Nettredaksjonen

  Sjekk gjerne ut Ingve Olai Ulimoens innlegg fra 10. november 2021 (9:32) om Sirkulær byggnæring. https://www.youtube.com/watch?v=HwdiexsNaEE

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *