På siste møte i Bullby 19. mars i år orienterte Einar Spurkeland om hvordan det i løpet av våren har grodd fram en stigende misnøye i Groruddalen over misforholdet mellom hvor mye bompenger som betales av dalens folk og hvor lite som brukes på samferdselsprosjekt i området. Den 17. april i år sendte Groruddalen MIljøforum inn en anmodning til Samferdselsdepartementet om gransking og lovlighetskontroll av disse forholdene.

Groruddalen Miljøforum (GM)  har gjennom lengre tid arbeidet med å samle inn opplysninger om bompengebetaling fra bydelene i øst  og sett det i sammenheng med den manglende satsing på samferdselstiltak i dalen.  I klagen til Samferdselsdepartementet viser GM til at det er langt flere bomstasjoner i Oslo sentrum og Oslo øst enn i Oslo Vest. Nå kan det innvendes at det er bilister fra alle bydeler som bruker de ulike bomstasjonene. Derfor har GM også samlet inn opplysninger fra Framtind Service, som står for innsamlingen av bompengene fra Autopass-avtalene, om hvilke bydeler pengene faktisk kommer fra.

 -Oslo skiller seg markant ut fra kommunene rundt. Eksempelvis betaler den gjennomsnittlige Oslo-bilisten 45 prosent mer i bompenger enn en Bærum-bilist og mer enn dobbelt så mye som Asker-bilistene, uttaler Svein Skovly, kommersiell direktør i Fremtind Service til Dagsavisen 19.7.23.

Tabellen ovenfor, som viser månedlig innbetaling av bompenger i 2023 fra de ulike bydelene i Oslo, viser at det også innen Oslo er en svært skjev fordeling av bompengeinnbetalingen, der bydelene i Groruddalen kommer dårlig ut. (Tabellen blir tydeligere hvis en dobbeltklikker på den).

GM har gått nøyere inn i tallene og hevder at mens 75 % av bompengene betales fra Oslo Øst så er det bare mellom 25 og 30 % av midlene som anvendes der. En av hovedårsakene til dette er selvsagt en store bruken av midler til Fornebubanen. Tallgrunnlaget kan lastes ned fra hjemmesiden til GM.

Både en Revidert utgave av bompengerapporten og GMs anmodning om lovlighetskontroll kan interesserte lesere finne via våre nettsider.

Det har vært høy aktivitet i GM det siste året, der flere fra Bullby også har deltatt som rådgivere og sparringpartnere.  Vi vil derfor holde våre lesere orientert om hvordan det går med anmodningen om gransking og lovlighetskontroll som GM nå har sendt inn.