For å forberede framtiden må vi forstå fortiden

Står høyspentmastene i Groruddalen for fall?

Helt siden Bullby startet sitt samarbeid med Groruddalen Miljøforum har vi pekt på høyspentmastene som krysser dalen som et problem. I april ble det vedtatt at den nye kraftledningen mellom Bærum og Smestad skal legges under bakken. Det kan ligge an til enda en nedprioritering av Groruddalen i forhold til Oslo Vest. Derfor er det ekstra gledelig når byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) i Aftenposten i dag ber om en garanti fra regjeringen og Statnett om at det samme skal skje i Groruddalen.

– Etter at regjeringen bestemte at kabelen skal gå i bakken i Bærum og vest, må utfallet bli det samme i Groruddalen, sa byrådslederen til Aftenposten i dag.

Fra Ekskursjonen Bullby og Groruddalen Miljøforum hadde i 2022. Allerede da var kraftlinjene gjennom dalen et av temaene som ble tatt opp. (Foto: Bullby)

Dermed er man kanskje et skritt nærmere det tiltaket både Gustav Nielsen og Einar Spurkeland i Bullby har agitert for ved enhver anledning areal- og trafikksituasjonen i dalen har vært oppe de siste årene.  Dagens kraftlinjer har en 60 meter bred restriksjonssone. Å få dem ned i bakken  vil kunne  legge til rette for mer arealeffektiv og attraktiv byutvikling i Norges mest sentrale byvekstområde.

Det er for tidlig å innkassere en seier i denne saken, men det er både både hyggelig og lovende at byrådslederen uttaler seg så klart og positivt i denne saken.

1 kommentar

  1. Einar Spurkeland

    Kraftkablene under jorden kan kombineres med sikring av kvikkleiren på store deler av terminalområdet og åpne for en arealeffektivisering av Alnabruterminalen. Det vil også kunne bidra til å rydde opp i dalbunnen og gi rom for mer moderne byutvikling. Alnaelven vil også kunne få et bedre liv med en slik løsning. Med andre ord vil det utløse muligheter for positiv utvikling i Groruddalen. Men byrådet bør jo også bidra selv med initiativ og ikke bare rope på staten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *