Forskning og undervisning

Institutt for byforming og planlegging, Norges teknisk-vitenskapelig universitet (NTNU). Undervisning og forskning.

Institutt for landskapsplanlegging, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Studier, forskning og etterutdanning.

Institutt for urbanisme og landskap, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Undervisningstilbud, forskning og studentarbeider.

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) driver samfunnsfaglig nasjonalt og internasjonalt forsknings- og evaluerings- og utredningsarbeid innenfor rammen av by- og regionforskning. Forskningsrapporter og andre publikasjoner. Instituttet drifter en fagblogg om byer, sted, styring og samfunnsutvikling.

SINTEF Teknologi og samfunn utvikler teknologi og kunnskap for å øke verdiskapingen i samfunnet. Fagavdelinger innenfor områdene helse, samferdsel, teknologiledelse, økonomi og sikkerhet.

Transportøkonomisk institutt (TØI) er et nasjonalt senter for samferdselsforskning med ansvar for å drive og fremme denne forskningen og formidle informasjon om forskningsresultater. Forskningsrapporter og andre publikasjoner, blant annet det nå nettbaserte tidsskriftet Samferdsel.

Legg igjen en kommentar

Send oss kommentarer og forslag