Bullby-medlem Peter Butenschøn lanserer sin nye bok  i et samarbeid mellom forlaget Press, Habitat Norge, Norsk bolig- og byplanforening på  «Byens Tak» torsdag 29. februar.

I boka  vender Butenschøn seg mot fremtiden og storbyene verden over. Hvordan kan byveksten bli brukt til beste for menneskeheten, både i sør og i nord, og hvordan skaper vi levelige storbymiljøer også i fremtiden? Boka presenterte han også litt fra på Bullby-møtet 14. september i fjor.

På lanseringen får du høre om storbyene fra forfatteren selv, og det vanskelige spørsmålet: og hva så? blir stilt.

  • Hvordan endrer byveksten måten vi tenker og arbeider på?
  • Hva er konsekvensen for arkitekter, planleggere og politikere?
  • Det sies at byene representerer de viktigste problemstillingene menneskeheten står overfor. Betyr det også at fremtidens problemer må løses i storbyene?

PROGRAM

18:00 – Dørene åpnes på Byens Tak
Ordstyrer:
Eilert Berre Ellefsen, samfunnsgeograf
Panel:

  • Peter Butenschøn, Arkitekt og forfatter av Megalopolis!
    Line Oma,
    sekr., Norske Landskapsarkitekters forening
  • Heidi Bade, Seniorrådgiver i seksjon for natur og klima, NORAD
  • Synne Bergby, General manager, Urban-A

Velkommen til lansering!