Ruter har på et nettseminar (7.4.21) presentert visjoner for hvordan de ser for seg at tjenestetilbudet kan utvides fra ren kollektivtrafikk til å dekke hele reisen fra dør-til-dør.

Et pilotprosjekt i Bærum har vist at det er et stort marked for utleie av elsparkesykler i tilknytning til butikker, skoler, idrettsanlegg og holdeplasser for kollektivtrafikk.  I samarbeid med Bærum kommune utlyste Ruter en anbudskonkurranse i 2020 der utleieselskapet Tier fikk ansvaret for driften av elsparkesykler i kommunen. En evaluering av perioden 1.6.20-31.12.20 viser at det ble utført 130000 turer av 19000 unike brukere der elsparkesyklene kunne hentes og leveres på 200 p-soner i kommunen.

Fra 9. april 2021 utvides ordningen med 100 nye p-soner, elsykler og 200 nye elsparkesykler.  Kommunen og Ruter har stor tro på at dette kan bli fremtidens modell for drift og utleie i norske kommuner. I Oslo praktiseres fri flyt, mens Bærum har valgt å kreve geofencing med stopp og start fra bestemte p-soner.

Ruter tror det etter hvert også vil bli utleie av lastesykler og utstyr for funksjonshemmede.

Ruter mener det i fremtiden også kommer utleie av lastesykler i tjenestetilbudet.

Brukerundersøkelse av ordningen viser at det i forbindelse med de 130000 turene var 300 henvendelser til kundetjenesten tilknyttet p-sonene og 10 andre klager.

Brukere får tilbud om bruk av hjelm og på de nye elsparkesyklene vil brukere også kunne bytte batteri selv. De blir også utstyrt med blinklys.

Erfaringene fra Bærum kan bli viktige for det fremtidige regelverket og tekniske krav til elsparkesykler, men her kreves nok grundige tekniske studier og et tydeligere regelverk for hvordan brukere skal benytte kjøretøyene.

Med det omfanget og mulige utvidelser til andre kommuner er det grunn til å gjeninnføre forbud mot motorisert trafikk på fortauene.

Det er liten tvil om at det må komme et bedre regelverk for bruk av kjøretøyene, foruten at kommunene bør se på muligheter til å få parkeringsinntekter som dekker kostnader til arealer og andre driftsmessige sider ved tilbudet.

Du kan se opptak av seminaret her