Strand-fotoMedlem av Bullby. Sivilingeniør fra NTH, Trondheim 1969, dr.ing NTH 1987. Han har vært forsker og forskningssjef ved Norsk institutt for by- og region-forskning, professor ved NTH, ved NLH og ved AHO, avdelingsleder og forsker ved Transportøkonomisk institutt. Hans interessefelt er utfordringene knyttet til temaet areal- og transport, og særlig gapet mellom idealer og realiteter, mellom målformuleringer og den politikken som blir iverksatt. Han er en aktiv skribent i norske og utenlandske publikasjoner, og en mye benyttet foreleser og sensor. Født i 1945, bor i Oslo.

Søk på bullby.net.