Medlem av Bullby. Arkitekt MNAL fra NTH, Trondheim. Tilleggsutdanning i lokalhistorie og landbruksfag. Privatpraktiserende arkitekt før 36 års ansettelse i Bergen kommune som planlegger, plansjef, seksjonsleder, rådgiver og prosjektleder innen bolig- byfornyelse, byutvikling, klima og miljø, samt arbeid med utviklingsprosjekter, blant annet for Oslo kommune. Betydelig forelesningsaktivitet i Norge og internasjonalt, og tallrike verv i nasjonale og lokale faglige organisasjoner. Født i 1942, bor i Oslo.

Søk på Bullby.net