Lingsom-fotoMedlem av Bullby. Sivilingeniør, B.Sc. 1968 og M.Sc. i Urban and Regional Planning fra University of Wisconsin, USA. Han har arbeidet med kommunal og regional planlegging på ulike forvaltningsnivåer i Osloregionen: Regionplankontoret for Oslo og Akershus, Oslo kommune, Bærum kommune, Akershus fylkeskommune og Miljøverndepartementet. Han har vært plansjef for etterbruken av Fornebu, direktør for Samfunnsutvikling og konstituert rådmann i Bærum kommune. Født i 1943, bor i Bærum.

Søk på bullby.net.