Medlem av Bullby. Sivilingeniør Chalmers tekniska högskola 1974, med samfunnsplanlegging som hovedfag. Studert kulturgeografi ved Stockholms universitet. Har i Sverige arbeidet på Vägverket, Landstinget (fylkeskommunen) i Stockholms län, Svenska kommunförbundet (KS) og Kommunikationsdepartementet. Skrevet den første samlede kollektivtransportplanen for Stockholms län, den første nasjonale transportplanen for Sverige, inklusive ny transportpolitikk, forslag til samlede tiltak for å bedre transport og miljø i de tre svenske storbyområdene samt på oppdrag av EUs regionkomité en transportpolitikk for EUs regioner og kommuner. Rådgiver for Sveriges kommuner om teknisk infrastruktur. Har i Norge arbeidet i Vegdirektoratet med tyngdepunkt på arbeid med Nasjonal transportplan, transportutredninger og forhandlinger om byvekstavtaler. Født 1950 og bor på Refstad i Oslo.