Moe-foto2 (2)Medlem av Bullby. Sivilarkitekt fra AHO 1974. I tretti år var han partner og leder i arkitektfirmaene AROS i Sandnes og HRTB i Oslo. Var ansvarlig for arkitektur og scenografi i Lillehammer Olympiske Organisasjons-komité og har bl.a. vært president i Norske Arkitekters Landsforbund og styreleder for Stiftelsen Arkitektur-museet. Han har bred erfaring fra prosjektering av boliger, bygg for forskning og undervisning, administrasjons- og kulturbygg, kirker, kloster o. l. Han har også arbeidet med byutvikling og reguleringssaker, prosjekteringsledelse, utvikling av ytelsesbeskrivelser og kvalitetssikringssystemer for arkitektbransjen, utredninger og vurderinger knyttet til lovverk. Født i 1947, bor i Oslo.

Søk på bullby.net.