Spigseth-fotoMedlem av Bullby. Sivilarkitekt fra NTH, Trondheim 1965. Han var prosjektleder for bolig- og bydelsplan-legging på Kattem i Trondheim og har omfattende erfaring fra utviklingsarbeid og politikkutforming i Planavdelingen, Miljøverndepartementet. Han ledet en serie utviklingsprogram sammen med kommuner og statlige myndigheter: Forsøk i nærmiljø og lokalsamfunn, Trafikk-oppvekst-nærmiljø (TON), Sykkelbyer, TP10, Miljøbyprogrammet, Samordnet areal- og transportplanlegging, Pilot for miljøvennlige byer og Groruddalssatsingen. Født i 1940, bor i Oslo.

Søk på bullby.net.