Boysen-fotoMedlem av Bullby. Sivilarkitekt fra NTH, Trondheim 1970. Han har vært prosjekterende arkitekt for skoler og boliger i Tromsø, tømrer/ snekker og arbeidet med boligprosjekter og regulering i Oslo, rehabilitering av Stortinget og forfatter av lærebok i byggfag. Har tatt spesialfag i entrepriserett, boligrett og eiendoms- og takstøkonomi. Ansatt i Oslo kommune (EBY og PBE) 1992-2014, der han arbeidet med byfornyelse, gårdsromsopparbeidelse, veileder for rehabilitering av bygårder, boligreguleringer og områdeutvikling, blant annet Grønlandkvartalene, Grefsen stasjon, Tiedemannsbyen og utvikling av Ensjøområdet. Prosjektleder for kommunens utearealnorm. Har nå eget firma. Født i 1944, bor i Oslo.

Søk på bullby.net.