Medlem av Bullby. Hun er utdannet arkitekt og planlegger med en BSc/DipArch fra Aston University i Birmingham (1971), Nordplan og en videregående MA i utviklingsstudier fra CENDEP i Oxford (1999). Har arbeidet på Byplankontoret, hos Sosialrådmannen med lekegater/gårdsrom som forløper til  byfornyelsen, og som bydelsplanlegger i Gamle Oslo. Vært konsulent i Asplan, tilknyttet Miljøverndepartementet og Norges Byggforskningsinstitutt (NBI) og rådgiver på et Norad-støttet distriktsutviklingsprosjekt i Sri Lanka (1991-93). Ledet fra 1996 Norske Boligbyggelags (NBBL) internasjonale avdeling med prosjekter i Murmansk, Sarajevo og Johannesburg, og drev senere stiftelsen Shelter Norway med støtte fra boligbyggelag og Norad i samarbeid med øst-afrikanske samvirkeorganisasjoner om boligutvikling for fattige befolkningsgrupper. Bor på Hosle i Bærum.