Jacobsen-fotoMedlem av Bullby. Sivilarkitekt fra NTH, Trondheim 1964, lic.techn. 1975, dr.ing. 1990 med avhandling om kollektivtransport og lokalisering i norske byer.  Han har arbeidet med byplanlegging i Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune.  Rådgiver/konsulent i arkitektur og byplanlegging, og premiert i flere nasjonale konkurranser.  Har undervist og forsket på byutvikling og urban form ved Universitetet i Stavanger i 20 år.  Har vært leder i Stavanger Arkitektforening og Bolig- og byplanforeningen i Rogaland. Født 1940, bor i Stavanger.

Søk på bullby.net.