Medlem av Bullby. Arkitekt fra Cambridge 1966, Georgia Tech 1968 og Harvard 1970. Han har vært lærer ved Arkitekthøgskolen i Oslo og leder i IN’BY, Institutt for byutvikling til 1991. Deretter var han spesialrådgiver for arkitektur og design i Kulturdepartementet, så direktør i Norsk Form og i 2003-7 rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo. Fra 2008 er han frittstående rådgiver i byplanlegging og arkitektur. Han har utgitt en rekke fagbøker og er mye benyttet som foredragsholder. Født i 1944, bor i Oslo.

Søk på bullby.net.