Medlem av Bullby. Sivilarkitekt fra NTH, Trondheim 1976, dr.ing. 1995. Professor ved NMBU i ni år fram til august 2021, nå professor emeritus. Tidligere professor ved Aalborg Universitet i Danmark, forsker og forskningsleder ved Norsk institutt for by- og regionforskning og ansatt i Miljøverndepartementet og på private arkitektkontor. Har publisert et stort antall vitenskapelige artikler, bokkapitler, fagartikler, forskningsrapporter og enkelte bøker, hovedsakelig om emner relatert til bærekraftig byutvikling. Dette omfatter både bærekraft-relevante konsekvenser av arealbruk og bebyggelse og samfunnsmessige vilkår og prosesser som påvirker byutviklingen. Næss har bidratt teoretisk til den akademiske litteraturen om bærekraftig byutvikling, vitenskapsfilosofi i by- og regionforskning, og metodologi innenfor infrastrukturplanlegging. Et tema som har stått særlig sentralt i forskningen hans er hvordan byers form og struktur påvirker folks transport – et tema han har undersøkt i en rekke studier i Norden så vel som i Kina og Sør-Europa. Født i 1951, bor i Oslo.