Medlem av Bullby. Arkitekt fra Portsmouth Polytechnic (bachelor 1976) og NTNU (1980). Senere filosofi Nordplan (1990), Urbanisme NTNU (1995), Samplan (1998). Erfaring fra prosjektering privat sektor og Byplankontoret i Oslo på 1980-tallet. Miljøverndepartementet, Planavdelingen 1991-2007, arbeidet med Miljøbyprogrammet, innsigelsessaker, bosettingene på Svalbard, universell utforming. Kulturminneavdelingen fra 2001 inkludert to års engasjement i NIKU. Fra 2007-2015 ansatt i Groruddalssatsingen i Bydel Bjerke, arbeid med områdeutvikling, planlegging og gjennomføring av lokale møteplasser, herunder Kulturloftet på Årvoll Gård og Bjerkedalen park med gjenåpning av Hovinbekken. Nå pensjonist og aktiv i Oslo Elveforum . Født 1953, bor på Ensjø, Oslo.