Medlem av Bullby. Sivilarkitekt fra Kinston upon Hull School of Architecture 1972, med videreutdannelse fra NTH og SAM PLAN. Hans erfaring spenner fra prosjektering til kommuneplanlegging, og fra offentlig til privat virksomhet. Han har deltatt i utredning, planlegging og gjennomføring av store utbyggings- og utviklingsprosjekter, som oversiktsplan og områdeplaner for byutvikling i Søndre Nordstrand, reguleringsplanprosessen for ny flyplass på Gardermoen med detaljplaner og luftromsplan, samt gjennomføring av reguleringsplanprosessen for Nye Ahus. Han har deltatt i utvikling av Bjørvika gjennom planarbeid, prosjekteringsledelse og prosjektgjennomføring. Han har praksis fra arkitektkontor,  Plan- og bygningsetaten i Oslo og Asplan. Partner i Civitas AS siden 1991. Har nå egen konsulent-virksomhet. Født i 1946, bor i Oslo.

Søk på Bullby.net