Medlem av Bullby. Sivilingeniør fra NTH, Trondheim 1978. Historiker med hovedfag fra Universitetet i Oslo, 1998. Arbeidserfaring fra Norsk institutt for vannforskning, VIAK rådgivende ingeniører og Oslo kommune, vann- og avløpsavdelingen samt noen år i sentraladministrasjonen. Utgitt flere lokalhistoriske bøker: Historien om Nordmarka, Historien om Akerselva, Oslos byrom gjennom 200 år og dessuten en biografi om arbeiderpartipolitikeren Carl Jeppesen. Født i 1952, bor i Oslo.